Alltid kostnadsfri offert på markentreprenad och bersprängning i Stockholm

Med över 20 års erfarenhet inom bergsprängning, anläggning av grunder, tomtplanering och markentreprenad kan vi snabbt och effektivt hitta lösningar på alla slags frågor rörande ditt projekt.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och offert!

Begär offert

Gräv och markentreprenad i Stockholm

Helhetslösningar inom markentreprenad

Vi utför alla förekommande markarbeten i Stockholm. Med bred kompetens i företaget tar vi hand om hela entreprenaden, helt utan mellanhänder. Vi hjälper till med allt från dränering och fuktisolering av husgrunder till grävning och anläggning av enskilda avlopp. Vi anlägger grönytor, utför vägbyggnationer, anlägger husgrunder och utför trädfällning.

Våra kunder är kommuner, företag, bostadsrättsföreningar, bygg och anläggningsföretag som Skanska, NCC, Trafikverket, och Stockholms Kommun. Vi utför även arbeten åt privata beställare.

Tänk på att privatpersoner kan använda sig av ROT-avdraget vid bl.a. villadränering och få skatterabatt på arbetskostnaden. Brandt Entreprenad AB sköter kontakten med Skatteverket och drar av skattereduktionen på fakturan.

Markarbeten Stockholm Bergsprängning Stockholm

Grundarbeten i Stockholm

Anläggning av husgrunder

Vi har lång erfarenhet av grundarbeten inför alla slags byggnationer. Vi anlägger grunder för allt från garage och villor till stora industrifastigheter.

Anläggning av husgrunder

Med vår breda kompetens kan du som kund känna dig trygg i att vi löser hela entreprenaden från tomtplanering till färdig grund.

Begär offert Kontakta oss
Grundarbeten Stockholm Grundarbeten Stockholm

Dränering och fuktisolering i Stockholm

Dags att dränera villan?
Vi tar hand om hela entreprenaden!

Brandt Entreprenad AB har lång erfarenhet av dränering och fuktisolering av husgrunder. Vi tar hand om hela dräneringsentreprenaden snabbt och effektivt! Du får ett bättre klimat i källaren och ett friskare hus!

Tänk på att använda ROT-avdraget vid villadränering och på så sätt få en rejäl skatterabatt på vår arbetskostnad.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Begär offert Kontakta oss
Dränering Stockholm Dränering Stockholm

Dragning av vatten och avlopp

Avloppsanläggning på helentreprenad i Stockholm

Brandt Entreprenad AB erbjuder kompletta VA-entreprenader för enskilt eller kommunalt avlopp i Stockholm med omnejd.

Kompletta VA-entreprenader

Vi sköter hela entreprenaden med grävning och infiltration. Brandt Entreprenad AB tillhandahåller alla nödvändiga produkter för ditt avloppssystem.

Begär offert Kontakta oss
Avloppsanläggning Stockholm Avloppsanlaggning Stockholm

Vägbyggnation och vägunderhåll
i Stockholm

Byggnation av vägar, uppfarter och anläggning av parkering

Brandt Entreprenad anlägger vägar, parkeringsplatser och uppfarter. Vi utför också vägunderhåll och reparationer av vägar i hela Stockholm

Begär offert Kontakta oss
Vägbyggnation Stockholm Vägbyggnation Stockholm

Trädgårds­anläggning i Stockholm

Trädgårdsplanering och anläggning av grönytor

Funderar du på att göra om trädgården eller planerar du trädgården inför nybygget? Vi tar hand om hela entreprenaden från ritbordet till anläggning av grönytor.

Vi kan även hjälpa till med stenläggning, grundarbete för veranda, anläggning av pool, trädfällning m.m.

Begär offert Kontakta oss
Trädgårdsplanering Stockholm Trädgårdsplanering Stockholm

Stensättning i stockholm

Plattor, marksten, murar, stentrappor, trädgårdsgångar m.m.

Vi utför stora och små stensättningsarbeten som t.ex. läggning av marksten för trädgårdsgångar, anläggning av kantsten i trädgården och stenläggning på garageuppfarter. Vi anlägger även murar och trappor sten.

Begär offert Kontakta oss
Stensättning Stockholm Stensättning Stockholm

Säker trädfällning i Stockholm

Trädfällning och bortforsling, borttagning av stubbar

Brandt Entreprenad AB erbjuder säker trädfällning i Stockholm. Med moderna arbetssätt kan vi med god kontroll fälla träd även i trånga utrymmen / tätbebyggda områden. 

Om så önskas tar vi bort hela stubben och återställer marken. Självklart ombesörjer vi bortforsling och innehar nödvändiga utbildningar, försäkringar och tillstånd.

Begär offert Kontakta oss
Trädfällning Stockholm Trädfällning Stockholm

Grusförmedling i Stockholm

Transport och försäljning av jord och bergkross

Brandt Entreprenad AB erbjuder försäljning och transport av grus, jord och bergkrossprodukter i Stockholm med omnejd.

Begär offert Kontakta oss
Grusförmedling Stockholm Grusförmedling Stockholm